บริษัท ออโต้โค้ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 

Company Page : Consistof

 

Autokote Introduction

 

Autokote Vision / Mission

 

     

 

 

บริษัท ออโต้โค้ท มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจจริงของคณะผู้ก่อตั้งที่จะเป็นผู้ประกอบการในการนำเข้า

และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซ่อมรถยนต์รวมถึงสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการสีคุณภาพสูง

 

ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นว่า ตลาดสีซ่อมรถยนต์ในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลถึงประมาณ 9,000,000 คัน และตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ผนวกกับบริษัท เป็นบริษัทลูกในกลุ่มผลิตภัฑณ์สามศร ซึ่งมีอยู่ในธุรกิจมานานกว่า 30 ปี

 

บริษัท ออโต้โค้ท มาร์เก็ตติ้ง จึงมีความเข้าใจ และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ด้วยบริการหลังการขายที่ดี

Vision
“To be leading distributor supplying automotive refinish products along with promote our customer satisfaction”

“เราจะเป็นผู้นำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทสีซ่อมรถยนต์

ที่ใส่ใจในความพึงพอใจของลูกค้า”

 

Mission
“Supply high quality products, at reasonable price with good technical support and continuous communication.”

“เราจะขายสินค้าที่มีคุณภาพดีราคาสมเหตุสมผลพร้อมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคคอยดูแลลูกค้าและมีการติดต่อสื่อสารกับตลาดอยู่เสมอ”

 

 

 

 

 ©2009 Autokote Marketing Co., Ltd.

 

Home : Company : Service : Products : Contact us